,,TRGO KEMO GROUP” d.o.o. Je osnovan 14.03.2014.godine u Novom Pazaru.

Sedište društva za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge se nalazi u ulici Mihajla Pupina bb.