[ o nama ]

Trgo Kemo Group

Kompanija TRGO KEMO GROUP D.O.O.  jedan je od regionalnih lidera u proizvodnji, prodaji i distribuciji  građevinskog materijala. Kompanija je osnovana početkom 2007. godine u Novom Pazaru i od njenog nastanka do danas zabeležila je ogromne poslovne uspehe u oblasti građevinskog i tržišnog sektora. S početka je primarna delatnost kompanije bila fokusirana na prodaju i distribuciju građevinskog materijala dok će se kasnije njenim razvojem, jasnim ciljevima i vizijom, lepeza delatnosti širiti i na druge važne privredne grane.

Obzirom da je početkom 2010. godine, izgradnja stambenih i nestambenih objekata u Novom Pazaru sve više „uzimala maha“, rukovodstvo kompanije se 2013. godine odlučilo ući u partnerstvo sa kompanijom „Beton Plus 2013“ investirati u kupovini moderne baze odnosno fabrike za proizvodnju svežeg betona.

Pored velikog asortimana građevinskog materijala od strane domaćih i stranih proizvođača kojeg nudi na tržištu, kompanija se „naoružala“ i modernom građevinskom mehanizacijom i opremom ali i zahvaljujući timu iskusnih profesionalaca, spremna je da u svakom trenutku odgovori na sva pitanja svojih trenutnih klijenata i korisnika, ali i onih koji bi to mogli postati. Iz tog razloga je glavna okosnica i prednost kompanije dobro razvijen biznis plan koji osigurava nesmetano kretanje robe i dolazak do krajnjeg korisnika u najkraćem mogućem roku.

STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

Stovariste za prodaju gradjevinskog materijala na veliko i malo je prva i glavna delatnost kompanije od njenog samog osnivanja. S početkom rada stovarište se nalazilo na manjoj parceli u naselju Selakovac da bi kasnije, razvojem kompanije, stovarište bilo izmešteno, kupovinom parcele na površini od 1,2 hektara, kako bi se na taj način odgovorilo na sve uslove i potrebe kupaca. Stovarište kompanije građevinskog materijala TRGO KEMO GROUP je danas savršeno mesto ukoliko je Vaš projekat gradnja objekta ili njegovo renoviranje. Ovde možete pronaći sve što je potrebno i izabrati u skladu sa željama. Stovarište je spremno u svakom momentu da odgovori i udovolji potrebama klijenata za velike projekte ili male projekte, bez obzira na to gde se nalazite. Stručno osoblje kompanije pruža sve potrebne savete za izbor materijala koji odovara potrebama i željama kupaca. U okviru usluge, stovarište obezbeđuje prevoz materijala na željenu adresu u dogovoren termin za njegovu isporuku. Kompanija na stovarištu nudi široku lepezu gradjevinskog materijala, kao što su:

-cement, obrađeno i neobrađeno betonsko gvožđe, fert tavanice;
-sve vrste opekarskih proizvoda - ciglu, termo i giter blok, crep;
-siporeks;
-termoizolacione i hidroizolacione materijale - stiropor, mineralnu vunu,kondor itd.;
-dimnjački i ventilacioni sistemi (Schiedel)


Preduzeće TRGO KEMO GROUP d.o.o. je zastupnik i nekoliko brendova iz oblasti gradjevinskih materijala:
-MoravaCem;
-Mladost;
-Schiedel;
-Creaton i drugi.

Danas, preduzeće “TRGO KEMO GROUP” d.o.o. na svom stovarištu distribuira i prodaje na veliko i malo sve značajne građevinske materijale za izgradnju i opremanje svih vrsta objekata, poseduje dve savremene armiračke linije za izradu armature kapaciteta 1000 tona godišnje i liniju za izradu montažne (fert ) tavanice kapaciteta 150 000 metara godišnje. Pored toga, preduzeće poseduje i moderno opremljenu fabriku betona još od 2013. kako bi se prodajnom i proizvodnom asortimanu dodao jos jedan neizbežan materijal – Beton. Nakon određenog perioda sa ekspanzijom izgradnje stambenih objekata u Novom Pazaru, a da bi se što brže odgovorilo na potrebe investitora, preduzeće je od 2017. godine kupilo savremenu automatsku bazu SIMI sposobnu da proizvede 120m3/h betona, sa svom pratećom opremom, mašine za transport (10 mixera) i za ugradnju betona (4 pumpe). Sve mašine u “voznom parku” kompanije su novijeg datuma, sposobne i uvek spremne i za najzahtevnije poslove u ovoj oblasti. Beton koji se proizvode je u skladu sa svim propisima i standardima a kvalitetom premašuje sve svoje konkurente u regionu i šire.

Na parceli na kom je smešteno stovarište građevinskog materijala i betona isplanirani su i izgrađeni svi potrebni prateći i pomoćni sadržaji neophodni za svakodnevno funkcionisanje, poslovanje i usluge, a jedan od značajnijih kvaliteta ovog poslovnog prostora je otvorenost i kontrolisani pristup čime je zagarantovan visok stepen sigurnosti sa najvišim standardima. Lokacija stovarišta karakteriše gotovo u celosti novoizgrađena i obnovljena infrastruktura, uključujući kompletnu mrežu sa elektroenergetskom rasvetom, površine za parkiranje, površine sa izloženim građevinskim artiklima i sl., kao i kvalitetna lokacija i veza sa ostalim delovima šireg gradskog područja. Stovarište pripada delu naselja u kom se nalaze određeni broj fabrika i skladišta, različitih namena, odnosno pripada delu grada poznatiji kao industrijska zona. Dodatne prednosti ovakvog dela naselja u kom se stovarištei betonska baza nalaze jesu poslovno okruženje sa minimum zagađenosti vazduha, južna orjentacija, osunčanost i sl. a u isto vreme laka pristupačnost magistralnom putu kao i ostalim važnijim putevima i delovima grada. Pogodnost lokacije stovarišta i betonske baze je i blizina centra grada i važnijim magistralnim putevima u blizini. Pripadajuća parcela zadovoljava sve potrebe i standarde za nesmetan rad stovarišta građevinskog materijala i betona. Veličinom parcela je zagarantovana i propisana međusobna udaljenost svih susednih objekata. Na stovarištu je obezbeđen i dovoljan broj uređenih parking mesta za klijente i službena vozila.

FABRIKA BETONA

Građevinski sektor u Novom Pazaru je u poslednju deceniju zauzeo primat među ostalim privrednim granama. S tim u vezi, potreba za glavnim materijalom kakav je beton je postala sve veća. Dostupnost, količina i brzina distribucije ovog materijala su osnovni uslovi koji zahtevani od strane investitora. S toga, preduzeće TRGO KEMO GROUP d.o.o. da bi svojim dugogodišnjim ali i novim klijentima odgovorio na zahteve, odlučio je investirati u izgradnji  fabrike betona na stovarištu. Stacionarna fabrika betona sa linijskim silosom (100t) marke “SIMI” je izrađena prema modernom konceptu fabrika betona. Instalirana je na parceli početkom 2017. godine u sklopu stovarišta građevinskog materijala. Jednostavne je i robusne konstrukcije sa pouzdanim i ekonomičnim rezom. Upravljanje se vrši preko najmodernijeg kompjuterskog sistema i omogućava dobijanje najkvalitetnijih betonskih smeša. Osnovnu strukturu baze čini platforma na kojoj se nalazi dvoosovinska mešalica sa elektromehaničkom vagom za cement i vodu, automatski vodomer i ostali prateći delovi kao što su trakasti i pužni transporter za cement i pesak, silos za cement itd. Svi glavni delovi betonske baze su opšiveni termoizolacionim poliuretanskim panelima.
Pocetkom septembra 2021 godine instalirana je jos jedna betonska baza istog proizvodjaca “SIMI” 120m3/h.
Tim kapacitetom kompanija I stucni tim su uspeli za 1h da proizvedu vise od 150m3.

POSTROJENJE ZA RECIKLAŽU

Da bi se uticaj na životnu sredinom radom fabrike betona sve na minimum, neophodno je bilo u sklopu betonske baze instaliran veoma važan element koji će tu ulogu i izvršiti na najbolji mogući način a to je reciklaža betona. Stoga, u okviru kompleksa betonske baze, izgrađeno je i pažljivo sastavljeno postrojenje za reciklažu betona kako bi se na taj način ovaj “dragoceni” materijal ponovo stavio u funkciju reprodukcije. Postrojenje za reciklažu betona, proizvođača SIMI, sastoji se iz jednog uređaja za razbijanje betona i odvajanja agregata od cementa. Agregat se vraća na deponiju, dok cementno mleko se deponuje u bazen i razredi se čistom vodom pri ispiranju. Ceo proces je programiran automatikom za razne delove rada (letnji, zimski, niske temerature itd.). Reciklirano cementno mleko održava se u tečnom stanju putem mešača koji po programu održava ga u stalnom tečnom stanju. Isto cementno mleko vraća se u proces proizvodnje betona preko vage za vodu. Ovim načinom rada ceo ciklus je zatvoren i nema oticanja vode od pranja u vodotokove, a samim tim nema zagađenja istih od aditiva koji se dodaju u beton.

UTICAJ BETONSKE BAZE NA ŽIVOTNU SREDINU

Cement i beton su jedan od najkorišćenijih i najtrajnijih resursa u svetu, pogodni za različite namene. Upravo iz tog razloga, preduzeće TRGO KEMO GROUP d.o.o. je postavila princip eko-efikasnosti u srž svog poslovanja – proizvesti što više betona, uz korišćenje što manje resursa i generisanje što manje količine otpada i zagađenja po toni proizvedenog materijala.

Pri  radu betonjerke ne može doći do značajnijeg obima zagađenja osnovnih činilaca životne sredinje (vazduh, voda, zemljište) i izazivanja neugodnosti u orkuženju gradilišta.

Silosi se opremaju filterima sa filter vrećama, pomoću kojih se vrši otprašivanje cementne prašine iz vazduha. U slučaju porasta pritiska u silosu, istalira se dodatni sistem za takozvano makro otprašivanje češtica cementa iz silosa.  Da bi se sprečila emisija prašine u okolinu sa platoa i saobraćajnica, koristi se voda sa hidrantske mreže za kvašenje, pranje i odršavanje radnih platoa i saobračanjica, pri čemu se voda od pranja prikuplja u sabirnim kanalima. Pri radu betonjerke, koriste se kamioni i druga građevinska mehanizacija sa savremenim motorima, koji imaju vrlo visok stepen okscidacije pri sagorevanju goriva, tako da je emisija specifičnih zagađujućih materijala, koji se oslobađaju u atmosferu zanemarljiva.

Stambeni objekti se nalaze na udaljenosti od oko 150 metara i dalje, a javni objekti na udaljenosti 250 i 650 m u odnosu na betonjerku, tako da ne mogu biti zahvaćeni uticajem buke.

IZGRADNJA STAMBENIH I NESTAMBENIH OBJEKATA

Pored osnovnih delatnosti kojom se bavi, preduzeće Trgo Kemo Group d.o.o. je uključila još jednu: izvođenje građevinskih radova na stambenim i nestambenim objektima i to po sistemu ključ u ruke. Način finansiranja izgradnje novog objekta po sistemu "ključ u ruke" najisplativiji je način izgradnje zato što su svi troškovi fiksni i unapred definisani. Ugovorom "ključ u ruke" izvođač radova se obavezuje prema klijentu da će izgraditi određeni građevinski objekat na određenoj parceli prema fiksnim i unapred određenim troškovima. Ulaskom u partnerstvo 2007. godine sa drugim građevinskim firmama, preduzeće Trgo Kemo Group d.o.o. je započeo eru još jedne delatnosti kojom se već nekoliko godina unazad uspešno bavi a rezultat toga su na desetine novoizgrađenih stambenih, poslovnih ugostiteljskih objekata ne samo u Srbiji već i drugim susednim državama.

Preduzeće poseduje celokupnu opremu za izvođenje radova, kao i tim stručnih ljudi koji svojim veštinama mogu da odrade svaku vrstu posla u ovoj oblasti, kao sto smo dokazali u proteklom periodu. U saradnji sa svojim proizvođačima, izvođačima, i bratskim firmama, izvodimo sve građevinske radove i garantujemo za kvalitet.

REFERENCE U CRNOJ GORI
  1. Poslovni objekat “Gintaš” u Podgorici – 40,000 m2
  2. BSP stambeno poslovni objekat u Budvi – 7,000 m2
  3. 4 apartmana u Petrovcu – 12,000m2
[ strategija kompanije ]

Naša filozofija

Naša misija je da uz kvalitetnu opremu, kvalitetan kadar i kvalitetan materijal ispunimo svaku potrebu naših saradnika.

Naša misija

Naša vizija je da širimo naš tim, našu opremu i obim posla i time pružimo podršku ličnom razvoju svakog individualca, razvoju našeg grada i naše države.

Naša vizija

Odgovornost.
Predanost.
Iskrenost.

Naše vrednosti
[ +]
Zadovoljnih klijenata
[ +]
godina iskustva
[ +]
awards winning
[ +]
Offices Worldwide
[ how it works ]

From Sketch to Life

What is 3D desing and how it work?
The basic philosophy of our studio is to create individual, aesthetically stunning solutions for our customers by lightning-fast development of projects employing unique styles.
How interior design is cost?
The basic philosophy of our studio is to create individual, aesthetically stunning solutions for our customers by lightning-fast development of projects employing unique styles.
How much time I will spend on planning?
The basic philosophy of our studio is to create individual, aesthetically stunning solutions for our customers by lightning-fast development of projects employing unique styles.
Can I create custom design?
The basic philosophy of our studio is to create individual, aesthetically stunning solutions for our customers by lightning-fast development of projects employing unique styles.
[ our professionals ]

Meet Our Skilled Team

Robert Cooper

Robert Cooper

[ Finance Manager ]
Olivia Peterson

Olivia Peterson

[ CEO of Company ]
Amalia Bruno

Amalia Bruno

[ Interior Designer ]
Katie Doyle

Katie Doyle

[ Interior Designer ]
Andrew Kinzer

Andrew Kinzer

[ CEO of Company ]
Anna Richmond

Anna Richmond

[ Marketing Manager ]
Christina Torres

Christina Torres

[ Company Founder ]
Jesica Lina

Jesica Lina

[ Marketing Manager ]

Spisak osnovnih sredstava Trgo Kemo Group možete preuzeti klikom na link  –  OVDE